A Bónusz együttműködő partnerek hivatalos használati szabályzata

A Bónusz együttműködő partnerek hivatalos használati szabályzata

  1. A Bónusz együttműködő partnerek szervezője

A Magamdomel.hu Partneri együttműködés (a továbbiakban: “partneri együttműködés“) szervezője Tóth Rita egyéni vállalkozó (székhely: 9022 Győr, Szent István út 55. adószám: 62412135-1-28-2-13), a továbbiakban: “Szervező”.

A kedvezmények iránti igény Szervezőnél történő előterjesztése jelen Szabályzat elfogadását jelenti.

 

  1. Kik vehetik igénybe a Bónusz együttműködő partnerek szolgáltatásait és kedvezményeit?

2.1 A Partneri együttműködésben részt vehet minden, a Magamdomel.hu oldal szolgáltatását már igénybe vett természetes személy, azaz a Szervező Megrendelője (továbbiakban Ügyfél).

2.2. A Bónusz partneri együttműködésben nem vehet részt a Szervező, illetve a Bónusz partneri együttműködés szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, , ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

  1. A Bónusz partneri együttműködés időtartama:

A partneri együttműködés 2020. november 10. napjától visszavonásig tart.

  1. A partneri együttműködés menete

4.1. A partneri együttműködésben az Ügyfél az alábbiak szerint vehet részt:

A partneri együttműködésben való részvételhez Ügyfél keresse fel a Szervezőt valamelyik elérhetőségén, és jelezze felé, hogy mely partner(ek) szolgáltatását szeretné igénybe venni. Szervező az Ügyfél kérelmére – amennyiben jogosultsága fennáll – kedvezményre jogosító igazolást állít ki és azt elektronikus úton, a köztük létrejött szerződésben megjelölt e-mail címre megküldi az Ügyfél részére.

4.2. A kedvezmények mértékét a rendszerben szereplő partnerek állapítják meg, így az elfogadóhelyenként eltérő lehet. Az újonnan csatlakozott partnerek adatait a Szervező a honlapon teszi közzé. A kedvezmény igénybevételéhez a Szervező kedvezményre jogosító igazolását fel kell mutatni a rendszerben szereplő elfogadóhelyen. A kedvezmény igénybevételének szándékát minden esetben az ajánlatkérés, illetve a számla kiállítása előtt a fenti igazolás felmutatásával jelezni kell az elfogadóhely felé. A kedvezmények nem gyűjthetőek, nem halmozhatóak és készpénzre nem válthatóak be. A kedvezmény jogosultja a kedvezmény igénybevételével kapcsolatos bármilyen jellegű probléma esetén jogosult írásban vagy telefonon a Szervezőhöz fordulni.

4.3. A kedvezmények a Szervező által kiállított igazolás keltének napjától számított 12 hónapig érvényesek.

4.4. A Partner Programban a Magamdomel.hu oldalon feltüntetésre kerülő, programhoz csatlakozó kereskedők vesznek részt, melyek az Ügyfeleknek a náluk történő vásárlásakor százalékos vagy egyedileg meghatározott kedvezményt biztosítanak.

Amennyiben a partneri együttműködés valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szervező a nem valós adatokat megadó Ügyfeleket kizárhatja a partneri együttműködésből.

Az Ügyfél téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező a kedvezmény igazolással kapcsolatban mindennemű kártérítési felelősségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha egy Partner a kedvezmény igazolás elfogadását megtagadja.

 

  1. Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot, a Partner Program tartalmát, időtartamát bármikor kártérítési kötelezettség, illetve előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan kiegészítse, módosítsa, illetve a Partner Programot felfüggessze, vagy megszüntesse.

Ha a Partner Programmal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info@magamadomel.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Jelen Részvételi Feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak.

 

A Partner Program során megvalósuló adatkezelésre az Adatkezelési tájékoztatónkban foglaltak alkalmazandóak.

Győr, 2020. 11. 10.

 

 

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

Telefon: +36309059273 (hétfő-péntek 9-17h)

Mail: info@magamadomel.hu

 

 

Copyright © 2020 by magamadomel. Minden jog fenntartva. Ez az oldal nem része a Facebook weboldalnak vagy a Facebook Inc.-nek. Ez a weboldal nem támogatott a Facebook által semmilyen formában. A FACEBOOK a Facebook Inc. bejegyzett márkaneve.