A KÖSZÖNET PROGRAM hivatalos használati szabályzata

A Köszönet program hivatalos használati szabályzata

  1. A Köszönet program szervezője

A Magamdomel.hu Köszönet Program (a továbbiakban: “Köszönet program“) szervezője Tóth Rita egyéni vállalkozó (székhely: 9022 Győr, Szent István út 55. adószám: 62412135-1-28-2-13), a továbbiakban: “Szervező”.

A magamadomel.hu Köszönet programmal szeretnénk megköszönni Megrendelőinknek, hogy szolgáltatásunkat választották, azt mások számára is ajánlották, akik aztán korábbi Megrendelőnkre történő hivatkozással szintén igénybe vették szolgáltatásunkat.

 

  1. Kik vehetik igénybe a Köszönet programot?

2.1 A Köszönet program keretében átadásra kerülő Lidl ajándékutalványra jogosulttá válik minden, olyan korábbi Megrendelőnk (továbbiakban Ügyfél), aki ajánlotta más személy részére a Magamadomel.hu módszerét és az ajánlott személy igénybe vette a Magamdomel.hu szolgáltatását.

A Köszönet programban minden Megrendelőnk több alkalommal vehet részt.

 

2.2. A Köszönet programban nem vehet részt a Szervező, illetve a Köszönet program szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

  1. A Köszönet program időtartama:

A Köszönet program 2020. november 10. napjától visszavonásig tart.

  1. A Köszönet program menete

4.1. A Lidl ajándékutalvány kézbesítésének részleteit az Ügyféllel e-mailben, vagy telefonon egyeztetjük. A Lidl ajándékutalványt a Szervező az Ügyfél által megadott kézbesítési címére kézbesíti postai ajánlott küldemény formájában. Szervező a nyeremény kézbesítését egyszer kíséreli meg, a Köszönet programra való jogosultság egyeztetésétől számított 15 naptári napon belül.

Az Ügyfél köteles együttműködni a küldemény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a küldemény átvétele meghiúsul, a küldemény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Szervező a nem valós adatokat megadó Ügyfeleket kizárhatja a Köszönet programból.

 

  1. Ajándékutalvány felhasználási feltételei

A Lidl Magyarország Bt. ajándékutalvány felhasználási feltételeinek szabályozása itt érhető el: https://www.lidl.hu/hu/termekkinalatunk/ajandekutalvany

 

  1. Vegyes rendelkezések

A Szervező a Köszönet program által biztosított Lidl Ajándékutalvány hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Az ügyfél ilyen igényét jogszabályi keretek között a Lidl Magyarország Bt-vel szemben érvényesítheti.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot, a Köszönet Program tartalmát, időtartamát bármikor kártérítési kötelezettség, illetve előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan kiegészítse, módosítsa, illetve a Köszönet Programot felfüggessze, vagy megszüntesse.

Ha a Köszönet programmal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info@magamadomel.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Jelen Részvételi Feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak.

 

A Köszönet Program során megvalósuló adatkezelésre az Adatkezelési tájékoztatónkban foglaltak alkalmazandóak.

 

Győr, 2020. 11. 10.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

Telefon: +36309059273 (hétfő-péntek 9-17h)

Mail: info@magamadomel.hu

 

 

Copyright © 2020 by magamadomel. Minden jog fenntartva. Ez az oldal nem része a Facebook weboldalnak vagy a Facebook Inc.-nek. Ez a weboldal nem támogatott a Facebook által semmilyen formában. A FACEBOOK a Facebook Inc. bejegyzett márkaneve.